Voorwaarden

Leest u deze voorwaarden zorgvuldig, print ze uit en bewaar ze voor gebruik later. Indien u deze per mail of post wenst te ontvangen, aarzelt u dan niet ons te contacten. We sturen ze graag, gratis, op.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Bedrijfsgegevens

Hussh Cradles is gevestigd in Haarlem op de Bloemveldlaan 57, 2015 HC, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Haarlem onder nr. 58910378. Het B.T.W.nr. is 853233998B01.

Bankgegevens
IBAN: NL92TRIO0338945288
SWIFT: TRIONL2U 

Hussh Cradles is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op +31 (0)23-551 2219 of 31 (0)6-4757 6133 . Haar emailadres is info@hussh-cradles.com


Bestelling
Hussh Cradles verkoopt haar artikelen rechtstreeks aan de gebruiker via internet.

Een bestelling kun je doen via de webwinkel. Wil je langskomen op het vestigingsadres in Haarlem om de producten te bekijken dan is dat ook mogelijk, maar alleen op afspraak.

Verzendkosten
De prijzen voor de artikelen zijn exclusief verzendkosten. De betreffende verzendkosten worden tijdens het betaalproces bekend gemaakt.

Betaling
Na je bestelling ontvang je per mail een orderbevestiging van je bestelling. Betalen kan tijdens online winkelen of later via een bankoverboeking binnen 14 dagen. De betaalgegevens vind je op de factuur.

Bestelde producten worden geleverd ná ontvangst van de betaling tenzij anders is overeengekomen met Hussh Cradles .

De producten blijven eigendom van Hussh Cradles tot het verschuldigde bedrag volledig is betaald.

In geval van wanbetaling van de klant heeft Hussh Cradles behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Levering voorwaarden en condities
De geschatte levertijd van de producten vind je op de productpagina's en bij de FAQ's.

Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan Hussh Cradles kenbaar hebt gemaakt. Wanneer blijkt dat er een onjuist adres is opgegeven zijn de mogelijk daaruit voortvloeiende extra kosten voor jouw rekening.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Hussh Cradles , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling. Bij een spoedbestelling wordt je bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van je betaling verzonden. De extra kosten die hiervoor in rekening worden tijdens het bestelproces aangegeven.

Hussh zal u binnen de levertijd op de hoogte brengen als er een vertraging optreedt. 

De producten worden geleverd op het adres dat u op het bestelformulier heeft opgegeven. Het is uw verantwoordelijkheid om het juiste adres op te geven bij het plaatsen van de bestelling. In geval van levering aan het verkeerde adres zijn de in redelijkheid door Hussh - Cradles gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Hussh-Cradles , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Terugroeprecht

Je hebt het recht om je bestelling te annuleren binnen de annulering termijn van 14 kantoordagen welke begint op de dag volgend op de dag waarop je de goederen hebt ontvangen. Je kunt je pakket binnen die annulering termijn terugsturen naar Hussh-Cradles. Gelieve de reden(en) van je annulering toe te lichten; dit wordt op prijs gesteld. 


Belangrijk

- Bij het retourneren van (een) artikel(en) zal Hussh Cradles de bij aankoop betaalde verzendkosten niet crediteren

- De kosten voor het retourneren van (een) artikel(en) zijn voor rekening van de klant

- When you return an item from outside the European Union (EU) you must  inform the shipping company that your shipment is an item being returned to the sender/a shop. If you fail to do this the Dutch customs will charge customs clearance fees. In that case Hussh cradles cannot accept the return. The item will be returned back to you. 

Je kunt alleen ongebruikte artikelen in de originele verpakking terugsturen. Ga zorgvuldig om met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wil houden. Stoffen onderdelen dienen zoveel mogelijk opgevouwen te worden zoals ontvangen. 

Wanneer blijkt dat je niet zorgvuldig met de verpakking en/of het product bent omgegaan, kan Hussh-Cradles redelijke kosten in rekening brengen.

Het evt. door jou betaalde bedrag zal Hussh-Cradles uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending terugbetalen, evt. met inhouding van kosten voor onzorgvuldig gebruik.Inhoud van de website 

De inhoud van deze site en ook de inhoud van alle andere uitingen van Hussh Cradles zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hussh Cradles kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Hussh Cradles is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Garantie

Hussh Cradles staat er voor in dat haar producten overeenkomen met wat zij op haar website laat zien en vertelt, en dat haar producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De garantieperiode voor Hussh Cradles producten bedraagt 3 jaar. Deze garantie heeft betrekking op materiaal- en constructiefouten. De garantie is niet van toepassing op gebreken als gevolg van normaal gebruik en slijtage. Ook aanpassingen aan het product na aankoop of het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd door dan wel afkomstig zijn van Hussh Cradles vallen buiten de garantie . De garantie is ook niet van toepassing wanneer niet voldaan is aan de montage-instructies, de productvoorwaarden of onderhoudsvoorschriften.

Klachten
Wanneer je een klacht hebt dan stelt Hussh Cradles het op prijs wanneer je die aan haar kenbaar maakt. Doe dit s.v.p. binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk, telefonisch of per mail.

Hussh Cradles zal op je klacht reageren binnen een termijn van maximaal twee weken, waarbij zij al het redelijke er aan doet om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Wanneer meer tijd nodig is om je klacht te behandelen, zal Hussh Cradles je daarover berichten waarbij een indicatie aangegeven wordt wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wanneer de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost geldt het Nederlands recht.

Productvoorwaarden

Raadpleeg en volg de montage-handleiding van het betreffende product voor een overzicht van de verschillende onderdelen en voor het in elkaar zetten voor veilig gebruik. De handleidingen vind je op onze website.

De producten zijn bedoeld voor huishoudelijk en professioneel gebruik.

De wieg is geschikt voor dag en nacht-gebruik. Wanneer de baby zich kan omrollen, zich kan opdrukken of kan zitten is de wieg niet meer geschikt om te gebruiken. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind is hij of zij dan tussen de 4 en 9 maanden.

De veer van de wieg dient ‘normaal' gebruikt te worden. Onder ‘normaal' verstaat de fabrikant het niet draaien /torderen of plotseling ontladen (loslaten) van de veer. Bovendien: een veer kan breken. Gebruik altijd de meegeleverde veiligheidslijn!

Indien de wieg tweedehands gekocht is adviseren wij een nieuwe veer te kopen inclusief veiligheidslijn.

Indien de wieg tweedehands gekocht is adviseren wij een nieuwe veer te kopen inclusief veiligheidslijn


Een schommelhaak mag niet met té veel kracht worden ingedraaid. Boor goed voor. Gebruik geen schroevendraaier of iets dergelijks om extra kracht te zetten bij het draaien. Het kan zijn dat je dan de haak tordeert, waardoor hij een groot deel van zijn kracht kan verliezen. In het uiterste geval kan hij direct maar ook later breken. Gebruik om die reden geen tweedehands schommelhaak.

Zorg dat de touwen van de wieg stevig en veilig zijn geknoopt en check deze regelmatig. Verstel de touwen met de verstelachten wanneer nodig, om de wieg in goede balans te houden.

Gebruik het door Hussh Cradles op maat gemaakte matras voor de wieg. Deze heeft de juiste passing en dikte, die zorgen voor de juiste stevigheid en de juiste diepte van de wieg. 

De diepte van de wieg dient minstens 20 cm te zijn, gerekend vanaf de rand van de stoffen wiegenbak tot de bovenkant van het matras. Wanneer een ander matras wordt gebruikt dient deze een afmeting te hebben van 43 bij 77 cm en maximaal 5 cm dik.

Bij aankoop van een tweedehandswieg adviseren wij om hygiënische reden een nieuw matras te kopen.

De Hussh Cradles hangwieg is níet te gebruiken als een reiswieg. De Hussh Cradles flexwieg is dat wel, mits deze als sta-versie is geïnstalleerd.

Wanneer het bakje van de flexiwieg losgekoppeld op de grond wordt gebruikt, dienen de oogmoeren in de hoeken weer stevig aangedraaid te worden. Zorg ervoor dat de ondergrond horizontaal en droog is en laat bovendien de onderkant van de wieg regelmatig ventileren.

De wieg is niet te gebruiken als box.

Zorg ervoor dat de standaard op een vlakke ondergrond staat.

Belasting:

Eenlingwiegen: max. 9 kilo
Tweelingwieg: max. 15 kilo
Schommelhaak, hangtak en standaard: de tweelingwieg plus max. 15 kilo.

Zet of hang de producten niet in de buurt van open vuur of andere gevaarlijke warmte bronnen zoals gaskachels, elektrische straalkachels.

Zorg ervoor dat alle onderdelen op de juiste manier in elkaar zitten, en zorg ervoor dat de schroeven/moeren vastzitten, zodat er geen risico bestaat dat de baby of kleertjes van de baby (bijvoorbeeld koordjes, bandjes, etc.) op de een of andere manier vast komen te zitten of blijven haken en de baby verstrikt raakt. Controleer de ijzerwaren regelmatig opdat ze nog vast zitten.

De producten dienen op een normale manier gebruikt te worden. Onder normaal wordt verstaan: een normale/rustige manier van schommelen en veren van de wieg en het uitsluitend verticaal belasten van de Hangtak.

Houd kleine, spelende kinderen bij de producten vandaan wanneer zij niet onder toezicht staan.

Gebruik de producten niet wanneer er tekenen zijn van beschadiging, defecte of ontbrekende onderdelen.

Houd je aan de wasvoorschriften zoals aangegeven op het waslabel.

Voor gebruik in kinderdagverblijven

Houdt alle voorwaarden zoals hierboven aangegeven in acht.

Bovendien:

Hang de wieg en/of hangtak op een goede werkhoogte.

Zorg dat alle medewerkers die gebruikmaken van de producten goed geïnformeerd en geïnstrueerd zijn over een veilig gebruik van de hangwieg. Maak, conform de wet op de kinderopvang, een eigen risico-analyse van het product.

Gebruik de wieg alleen onder toezicht , aangezien er altijd andere (kleine) kinderen in de buurt kunnen zijn.

Gebruik ook de standaard alleen onder toezicht, aangezien er altijd andere (kleine) kinderen in de buurt kunnen zijn, die hem omver kunnen duwen.

Controleer de producten regelmatig op mogelijke gebreken. Wanneer ondeugdelijkheid wordt geconstateerd, mag het product niet meer gebruikt worden. Informeer alle medewerkers van de kinderopvang, zodat een baby niet per ongeluk toch in aanraking komt met een kapot en daardoor onveilig product.

Bij gebruik in kinderdagverblijven (professioneel gebruik) adviseren wij de veer iedere 2 jaar te vervangen.

Bij gebruik in kinderdagverblijven (professioneel gebruik) adviseren wij het matras omwille van de hygiëne iedere 2 jaar te vervangen.